Huishoudelijk Reglement

Als je lid wordt van Scouting, word je lid van een vereniging. Binnen die vereniging zijn afspraken gemaakt: het Huishoudelijk Reglement.

Je kunt onze afspraken beschouwen als huisregels die zorgen voor onderlinge binding en verantwoordelijkheid, maar ook voor een leerzame en veilige speelomgeving voor kinderen en jongeren. Dat is bij Scouting heel erg belangrijk. Deze afspraken zijn daarom vastgelegd in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en het huishoudelijk reglement van Scouting Graaf van Lynden. Wanneer je lid bent van onze groep, is het de bedoeling dat je kennis hebt genomen van het huishoudelijk reglement. Voor vragen over het huishoudelijk reglement kun je terecht bij het bestuur.