Algemene Ledenvergadering & Notulen

Vereniging en Stichting organiseren samen met de leiding tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering (ALV), waar ook alle ouders, verzorgers en (meerderjarige) leden van harte welkom zijn.

Tijdens deze vergaderingen worden onder andere de financiën van de groep besproken, bestuursleden gekozen of herkozen en is er nieuws van de besturen en uit de groep. Ouders, verzorgers en leden hebben tijdens deze vergadering de gelegenheid zelf stukken in te brengen (via secretariaat@graafvanlynden.nl) en om hun mening te geven over besproken onderwerpen. Ook kunnen zij meestemmen over het (her)kiezen van bestuursleden.

De datum van de volgende ALV is vanwege de huidige omstandigheden omtrent COVID-19 nog niet bekend. Zodra er een nieuwe datum gekozen is wordt deze via ’t Allegaartje en op deze pagina bekend gemaakt. Zie voor de volgende ledenvergadering ook de kalender. De officiële uitnodiging volgt een aantal weken voor elke vergadering. Hieronder vindt u de agenda’s (zodra beschikbaar) voor aankomende vergaderingen, evenals de notulen van afgelopen vergaderingen.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Agenda’s Algemene Ledenvergaderingen