Algemene Ledenvergadering & Notulen

Ieder half jaar organiseren de besturen van Scouting Graaf van Lynden de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor de leden van de Groepsraad. Tijdens deze vergadering komen bestuurszaken aan bod m.b.t. de Vereniging en de Stichting, zoals de financiën en het (her)kiezen van bestuursleden, en vertellen de speltakken en besturen hoe zij er voor staan.

Groepsraad

Voor de Algemene Ledenvergadering zijn alle leden van de Groepsraad uitgenodigd, welke bestaat uit de bestuursleden van Vereniging en Stichting, leiding en vrijwilligers, en een afgevaardigde van elke speltak. Voor de minderjarige leeftijdsgroepen is de afgevaardigde een ouder of verzorger (wettelijk vertegenwoordiger) van een jeugdlid. Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de Groepsraad als afgevaardigde van een speltak? Stuurt u dan alstublieft een mail naar secretariaat@graafvanlynden.nl met uw interesse.

Heeft u vragen?

Vragen of opmerkingen aan de Groepsraad kunt u stellen via de oudervertegenwoordigers, de speltakleiding, of inbrengen via secretariaat@graafvanlynden.nl. Deze zullen worden behandeld tijdens de ALV en worden opgenomen in de notulen (naderhand online in te zien). Heeft u andere vragen? Daarvoor kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden van onze Vereniging (speltakken en dagelijks bestuur) of Stichting (blokhut en terrein).

Zie voor de volgende ledenvergadering onze kalender. De officiële uitnodiging met agenda volgt uiterlijk een week voor elke vergadering. Hieronder vindt u de agenda’s (zodra beschikbaar) voor aankomende vergaderingen, evenals de notulen van afgelopen vergaderingen.

Notulen Algemene Ledenvergadering

Agenda’s Algemene Ledenvergaderingen