Vertrouwenspersonen

Binnen Scouting Graaf van Lynden zijn er twee vertrouwenspersonen. Hieronder lees je meer over wat een vertrouwenspersoon voor jou kan betekenen en wie je binnen Graaf van Lynden als vertrouwenspersoon kan benaderen.

Vertrouwenspersoon: wat kan deze voor jou betekenen?

Een veilige omgeving binnen Scouting is belangrijk. Dit betekent dat alle leden, ouders, leiding, vrijwilligers en bestuursleden zich veilig moeten kunnen voelen. Helaas is het echter mogelijk dat je binnen de vereniging geconfronteerd wordt met vormen van ongewenst gedrag. Denk aan: pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of andere vertrouwelijke kwesties. Het is fijn als je in zo’n situatie terecht kunt bij de vertrouwenspersoon.

Wie zijn de vertrouwenspersonen binnen Scouting Graaf van Lynden

De vertrouwenspersonen van Graaf van Lynden zijn Marije Putter en Lex Hunnekink. Je kunt áltijd contact met ons opnemen, via de gegevens onderaan deze pagina.

Geheimhoudingsplicht: álles is vertrouwelijk

Een vertrouwenspersoon is er voor leden, ouders, leiding, vrijwilligers en bestuursleden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag en andere vertrouwelijke kwesties. Dat kan bijvoorbeeld zijn: agressie, geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal altijd vertrouwelijk omgaan met jouw informatie.

Taken van een vertrouwenspersoon

Je kunt bij de vertrouwenspersoon onder andere terecht voor:

  • het bespreken van vertrouwelijke kwesties;
  • eerste opvang als je bent lastiggevallen en hulp en advies nodig hebt;
  • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie, bijvoorbeeld bij Scouting Nederland;
  • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

Daarnaast kan hij of zij:

  • De leidingteams en besturen adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren. 

Huishoudelijk Reglement

Binnen onze vereniging zijn er protocollen opgesteld ter voorkoming seksueel misbruik en agressie. Deze zijn te vinden in het Huishoudelijk Reglement; Seksueel misdrijf: 4.8.1, bijlage 5a. Agressie: 4.8.2, bijlage 5b.

De Vertrouwenspersonen

(Klik op een naam om meer over de vertrouwenspersoon zelf te lezen!)

Speltak/Bestuur
Stichtingsbestuur, Vertrouwenspersoon
lex@graafvanlynden.nl
Telefoonnummer
(06) 47 24 05 47
Speltak/Bestuur
Vertrouwenspersoon
Telefoonnummer
Nummer op verzoek verkrijgbaar via mail.