Geschiedenis

Op 12 maart 1981 is scoutinggroep Graaf van Lynden Lisse ontstaan door een samengaan van de jongensgroep St. Paulus en de meisjesgroep Maria Goretti. Deze beide groepen waren kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht op initiatief van de R.K. geloofsgemeenschap te Lisse. In de periode daarna is koortsachtig gewerkt om beide groepen voor te bereiden op de feitelijke opheffing van beide groepsnamen. Op 7 april 1982 werd ons door Graaf en Gravin Van Lynden onze huidige naam toegekend. Deze datum wordt dan ook gezien als de oorsprong van onze groep.

Overigens was Graaf Van Lynden (1912-2003) graag bereid zijn naam te verbinden met onze groep, omdat de grond waarop onze blokhut staat tot zijn eigendom behoorde. Hij stelde in de jaren ‘50 drie ha. grond ter beschikking voor scoutinggroepen om daar permanente clubhuizen te kunnen bouwen.

Door het bisdom is indertijd de basis gelegd voor de bouw van onze blokhut. Begin jaren tachtig hebben zij het eigendom van het gebouw aan ons overgedragen voor een zeer symbolisch bedrag. In de jaren die daarop volgden is het gebouw verder uitgebouwd en gerenoveerd en zijn uiteindelijk ook de gidsen, die tot lang het Barbarazaaltje (het voormalige pand achter dansschool Welkom) als hun onderkomen hadden, verhuisd naar het bos. De gidsen zijn uiteindelijk later opgegaan in de speleenheid Scouts.

In 2011 legde een grote brand het clubhuis volledig in de as. Na een korte bouwperiode van één jaar werd het nieuwe clubhuis op 15 december 2012 feestelijk geopend. Het Barbarazaaltje is in 2012 definitief verlaten en alle activiteiten zijn verplaatst naar het clubhuis in het bos.

Onze groepsdas is een bordeaux rode das met daarop aan de achterzijde aangebracht een insigne met dasleeuw. Dit geeft onze historische band met de gemeente Lisse weer, die deze leeuw tot 2005 als onderdeel in het wapen van Lisse hanteerde.

Als logo van de groep is in 1994/1995 gekozen voor een ontwerp met als contour het kasteel van Graaf Van Lynden met daarin afgebeeld spelende kinderen. Dit logo komt terug in de diverse uitingen van de groep, waaronder het briefpapier, inschrijfformulier e.d.